Manuela Ichaso Zabalza

Nombre al nacer Ichaso Zabalza, Manuela
Sexo femenino

Padres

Parentesco con la persona principal Nombre Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento)
Padre Santiago Ichaso
Madre Felisa Zabalza Iriarte
    Hermana     Carmen Ichaso Zabalza
    Hermano     Fernando Ichaso Zabalza
    Hermana     Gloria Ichaso Zabalza
         Manuela Ichaso Zabalza
    Hermana     Natividad Ichaso Zabalza
    Hermana     Sor Natividad Ichaso Zabalza
    Hermana     Soledad Ichaso Zabalza
    Hermano     Laurentino Ichaso Zabalza

Familias

    Familia de Juan Garralda Satrustegui y Manuela Ichaso Zabalza
Casados Esposo Juan Garralda Satrustegui
   
Evento Fecha Lugar Descripción Notas Fuentes
Matrimonio     Y
 

Árbol

 1. Santiago Ichaso
  1. Felisa Zabalza Iriarte
   1. Carmen Ichaso Zabalza
   2. Fernando Ichaso Zabalza
   3. Gloria Ichaso Zabalza
   4. Manuela Ichaso Zabalza
    1. Juan Garralda Satrustegui
   5. Natividad Ichaso Zabalza
   6. Sor Natividad Ichaso Zabalza
   7. Soledad Ichaso Zabalza
   8. Laurentino Ichaso Zabalza

Ascendientes