Bartolome Carranza Sesma

Nombre al nacer Carranza Sesma, Bartolome
Sexo masculino

Padres

Parentesco con la persona principal Nombre Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento)
Padre Bartolome Carranza Carnero
Madre Juana O Urbana Sesma Esteban
    Hermano     Marco Antonio Carranza Sesma
    Hermano     Juan Bautista Carranza Sesma
         Bartolome Carranza Sesma
    Hermano     Ambrosio Carranza Sesma
    Hermana     Maria Carranza Sesma
    Hermana     Josepha Carranza Sesma

Árbol

 1. Bartolome Carranza Carnero
  1. Juana O Urbana Sesma Esteban
   1. Marco Antonio Carranza Sesma
   2. Juan Bautista Carranza Sesma
   3. Bartolome Carranza Sesma
   4. Ambrosio Carranza Sesma
   5. Maria Carranza Sesma
   6. Josepha Carranza Sesma

Ascendientes