Francisco Casadevall Galceran

Nombre al nacer Casadevall Galceran, Francisco
Sexo masculino
Edad de defunción desconocido

Eventos

Evento Fecha Lugar Descripción Notas Fuentes
Nacimiento 1781-08-21 L´Escala, Girona, España  
 
Defunción      
 

Padres

Parentesco con la persona principal Nombre Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento)
Padre Rafael Casadevall Sastre
Madre Anna Galceran Mares
         Francisco Casadevall Galceran
    Hermano     Chistofol Casadevall Galceran
    Hermano     Juan Casadevall Galceran
    Hermano     Rafael Casadevall Galceran
    Hermano     Joseph Casadevall Galceran

Familias

    Familia de Francisco Casadevall Galceran y Esperanza Poch Bofill
Casados Esposa Esperanza Poch Bofill
   
Evento Fecha Lugar Descripción Notas Fuentes
Matrimonio 1810-06-02 L´Escala, Girona, España  
 
  Hijos
 1. Anna Casadevall Poch
 2. Rafael Casadevall Poch
 3. Joan Casadevall Poch
 4. Francisco Casadevall Poch
 5. Rafael Casadevall Poch

Narrativa

Bateig de Francecs Casadevall Galceran -- FamilySeach Record-- llibre Bategs de l'Escala -- anys 1767--1786-- pagina139
A 21 de Agosto de 1781,Jo Joseph Forriol Presbiter I Vicari de l'Eglesia Parroquial de San Pera de l' Escala, he batajat a FRANCECS-- PERE-- RAFEL--- nat el mateig dia, fill legitim i natural de Rafel Casadevall --pescador d' aquesta vila--i de Anna Galceran, conjuges. Avis paterns: Francesc Casadevall -- Pescador de l' Escala --i de Theresa Sastre, difunta. Avis materns son Pere Galceran --pescador-- i Caterina Mares tots veins de l'Escala, Son els seus padrins el avi patern Francecs Casadevall i l'avia materna Catharina Galceran . Dr JOSEPH FORRIOL Vicari i Presbiter.
Matrimoni Francisco Casadevall amb Esperanza Poch--- FamilySearch anys 1798-1858-- Pagina 45-- llibre matimonis del'Escala
Al 02-06-1810 donan llegitim consetiment y obtinguda la llicencia del molt R. Vicari Gen. de Tobia per celebrar el matrimoni entre Francisco Casadeval Galceran -jove trevallador de l'Escala--fill llegitim y natural de Rafael Casadevall ja
difunt i de Anna Galceran amb Esperanza Poch -soltera--fiila llegitima i natural de Pera Poch i Mariana Bofill tots de l'Escala .El Rb. Esteva Bassols Pbtre y Vicari avent preguntat y antes el mutuo consentiment els ha unit en matrimoni. Testimonis: Casimiro Montaner --negociat-- Antoni Bonhome-- traginer-- els dos de l'Escala Ver Roure Pbre. Rector.

Árbol

 1. Rafael Casadevall Sastre
  1. Anna Galceran Mares
   1. Francisco Casadevall Galceran
    1. Esperanza Poch Bofill
     1. Anna Casadevall Poch
     2. Rafael Casadevall Poch
     3. Joan Casadevall Poch
     4. Francisco Casadevall Poch
     5. Rafael Casadevall Poch
   2. Chistofol Casadevall Galceran
   3. Juan Casadevall Galceran
   4. Rafael Casadevall Galceran
   5. Joseph Casadevall Galceran

Ascendientes