Magdalena Centelles i Folch

Nombre al nacer Centelles i Folch, Magdalena
Sexo femenino
Edad de defunción 67 años, 4 meses, 2 días

Eventos

Evento Fecha Lugar Descripción Notas Fuentes
Nacimiento 1529 Oliva, Valencia, España  
 
Defunción 1596-05-03 Oliva, Valencia, España  
 

Padres

Parentesco con la persona principal Nombre Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento)
Padre Francesc Gilabert de Centelles
Madre Maria Folch de Cardona
         Magdalena Centelles i Folch

Familias

    Familia de Carlos de Borja y Castro y Magdalena Centelles i Folch
Casados Esposo Carlos de Borja y Castro
   
Evento Fecha Lugar Descripción Notas Fuentes
Matrimonio 1548    
 
  Hijos
 1. Melchor Centelles de Borja

Narrativa

Carlos de Borja y Aragón, el cual se casó con Magdalena Centelles i Folch, hermana y heredera del conde de Oliva,

<hr>

Magdalena de Centelles Riu-sec i Folch de Cardona (Oliva, 1529 - 3 de maig de 1596), cinquena comtessa d'Oliva, fou una noble del Regne de València.

Ascendència i descendència

Filla de Francesc Gilabert de Centelles Riu-sec i Fernández de Heredia i Maria Folch de Cardona, filla de Ferran Folch de Cardona, II duc de Cardona i la seua esposa Francisca Manrique de Lara.[1] Contragué matrimoni el 1548 amb Carles de Borja i Castro, cinquè duc de Gandia. El pare d'aquest, Francesc de Borja, ja havia concertat el matrimoni del seu hereu amb la filla del duc de Sogorb, però la possibilitat d'unió de les dues cases veïnes el feu decantar-se pel matrimoni amb Magdalena.[2] La unió del ducat de Gandia i el comtat d'Oliva va fer dels Borja-Centelles una de les possessions més riques, sinó la que més, de tot el Regne.

Del matrimoni nasqueren dos fills, Francesc Tomàs i Pere; i quatre filles, tres de les quals ingressaren al convent de Santa Clara i una fou abadessa de les descalces d'Oliva.[2]

Biografia

Magdalena heretarà el comtat d'Oliva després del plet amb els seus cosins que reclamaven la successió agnatícia del comtat. La sentència definitiva donada per la Reial Audiència de València el 21 de juliol de 1594, dividí l'herència en tres parts: la baronia de Nules restava separada per sempre dels estats d'Oliva i adjudicada a Cristòfor Centelles; la vall d'Aiora, temporalment segregada del comtat, a Francesc; i el comtat d'Oliva (la part més extensa i rica, amb les baronies valencianes i els senyorius de Sardenya), mantenint el nom i títol, s'adjudicà pro indiviso a les tres germanes del difunt Pere.[2] Finalment Magdalena va rebre el títol i les possessions, que mantingu�� fins la seua mort, encara què el 18 de desembre de 1591 havia nomenat hereu universal al seu fill Francesc Tomàs.

El seu marit va morir a Gandia el 16 de juny de 1592 i arreglats els assumptes d'herències amb els seus fills, Magdalena de Centelles deix�� el palau Ducal de Gandia a disposició del nou duc, retirant-se definitivament al palau dels Centelles d'Oliva, on havia nascut i on mor�� al maig de 1596.[3]

Árbol

 1. Francesc Gilabert de Centelles
  1. Maria Folch de Cardona
   1. Magdalena Centelles i Folch
    1. Carlos de Borja y Castro
     1. Melchor Centelles de Borja

Ascendientes